Skip to Navigation

Statistika

Demografija

Procijenjeni broj stanovnika po općinama/opštinama.

Prirodni priraštaj odnosi se na razliku između broja živorođene djece i broja umrlih osoba.

Ukupan broj odseljenih osoba odnosi se na ukupan broj osoba koje su promijenile mjesto prebivališta iz jedne u drugu općinu na teritoriji BiH.

Broj doseljenih osoba je ukupan broj osoba koje su prijavile svoje prebivalište u nekoj od općina u BiH.

Gustina naseljenosti predstavlja prosječan broj stanovnika po kilometru kvadratnom površine.

Migracijski saldo je razlika između broja doseljenih i broja odseljenih po općinama, unutar Bosne i Hercegovine.

Broj živorođenih predstavlja broj živorođene djece prema mjestu prebivališta majke.

Broj umrlih predstavlja ukupan broj umrlih osoba prema mjestu stanovanja prije smrti.

Stopa nataliteta predstavlja broj živorođenih na hiljadu stanovnika, po općini/opštini.

Stopa mortaliteta predstavlja odnos između broja umrlih i procijenjenog broja stanovnika na 1000 stanovnika.

Stopa prirodnog priraštaja predstavlja razliku između stope nataliteta i stope mortaliteta.

Preliminarni rezultati Popisa sadrže podatke o ukupnom broju popisanih osoba, ukupnom broju domaćinstava (bez kolektivnih) i ukupnom broju stanova (bez kolektivnih).

Ekonomija

Prosječna neto plaća je prosječan iznos koji zaposlenici primaju kao plaću za izvršene poslove po osnovu radnog odnosa. 

Broj nezaposlenih ljudi u BIH predstavlja ukupan broj osoba koje traže posao, prijavljene u zavodima za zapošljavanje.

Broj nezaposlenih žena predstavlja ukupan broj osoba ženskog spola koje traže posao, prijavljene u zavodima za zapošljavanje.

Broj zaposlenih osoba predstavlja ukupan broj zaposlenika ili vlasnika poslovnih subjekata, koji imaju zasnovan radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme.

Broj zaposlenih žena predstavlja ukupan broj žena zaposlenika ili vlasnika poslovnih subjekata, koje imaju zasnovan radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme.

Stopa nezaposlenosti predstavlja procentualno učešće nezaposlenih osoba u ukupnoj aktivnoj radnoj snazi (aktivna radna snaga je suma broja zaposlenih i broja nezaposlenih).

Procjena BDP-a po stanovniku prema formuli Federalnog zavoda za programiranje razvoja za procjenu BDP-a (pogledati definiciju za detalje).

Radna snaga predstavlja sumu broja zaposlenih i broja nezaposlenih.

Procenat radne snage u populaciji predstavlja procenat aktivnog stanovništva (zaposleni i ne zaposleni) u ukupnom broju stanovnika.

Geografija

Zdravstvo

Broj ljekara po općinama/opštinama

Broj stanovnika po ljekaru predstavlja prosječan broj stanovnika na jednog ljekara na području općine/opštine.

Obrazovanje

Ukupan broj učenika osnovne škole na području općine/opštine.

Broj učenika na 1000 stanovnika predstavlja broj učenika osnovnih škola na 1000 stanovnika po općini/opštini.

Politika

Broj glasača na lokalnim izborima predstavlja ukupan broj osoba koje su glasale na lokalnim izborima, po općinama.

Broj glasača na općim izborima predstavlja ukupan broj uosoba koje su glasale na općim izborima, po općinama.

Broj registrovanih na lokalnim izborima predstavlja ukupan broj osoba koje su u vrijeme održavanja lokalnih izbora imale biračko pravo.

Broj registrovanih na općim izborima predstavlja ukupan broj osoba koje su u vrijeme održavanja općih izbora imale biračko pravo.

Izlaznost na općim izborima predstavlja broj glasača u odnosu na ukupan broj registrovanih birača na općim izborima izražen u procentima.

Izlaznost na lokalnim izborima predstavlja broj glasača u odnosu na ukupan broj registrovanih birača na lokalnim izborima izražen u procentima.